EURO DIAMOND CUT

Posted by admin | Usabilitiy | | Tuesday 21 April 2009 10:31 pm

euro diamond cut
Produk : Euro Diamond Cut.
Kegunaan : untuk metal dan automotive.
Jenis : Batu Gurinda